Zalety dziennika elektronicznego

Dziennik elektroniczny (e-dziennik) to rozwiązanie wdrażane przez coraz większą liczbę szkół, które widzą w nim nowoczesne narzędzie usprawniające pracę nauczycieli oraz ułatwiające dostęp rodziców do informacji o przebiegu edukacji dziecka. Jakie są zalety e-dziennika?

Z punktu widzenia rodzica atuty dziennika elektronicznego to przede wszystkim możliwość dostępu online do zapisanych informacji o przebiegu edukacji dziecka, frekwencji, jak też zdalnego usprawiedliwiania nieobecności. W e-dzienniku znajdzie informacje o zakresie zrealizowanego materiału, zadanych pracach domowych, terminach sprawdzianów oraz
wystawionych ocenach wraz komentarzami do nich. Moduł komunikacyjny umożliwia szybki i wygodny kontakt z wychowawcą lub wybranym nauczycielem. Możliwe jest również otrzymywanie powiadomień na telefon w czasie rzeczywistym. Dostępne badania wskazują, że upowszechnienie e-dzienników korzystnie wpływa na poziom frekwencji na lekcjach oraz motywuje uczniów do pilniejszej nauki.

Dziennik elektroniczny to również większy komfort, oszczędność czasu i duże usprawnienie pracy dyrektorów szkół i nauczycieli. Zmniejsza zwłaszcza obciążenie zadaniami administracyjnymi dzięki funkcjom przygotowywania planów lekcji, planowania dyżurów i zastępstw, jak również automatycznego generowania arkuszy ocen na wywiadówki, statystyk semestralnych i rocznych oraz wypełniania świadectw.

Aby móc w pełni zastąpić dziennik papierowy e-dziennik musi spełniać określone przez Ministra Edukacji wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim: możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby dokonującej lub modyfikującej wpis, zgodność z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i ustawą o świadczeniu usług elektronicznych oraz zachowanie pełnej historii dokonywanych w dzienniku zmian wraz z identyfikacją dokonujących ich osób. Wymagana jest również funkcja eksportu danych w formacie XML z możliwością zapisu na zewnętrznym nośniku
oraz jego odtworzeniem i wydrukowaniem w formie papierowej.

WIZJA.NET

WizjaNet Sp. z o. o. działa od 1998 r. Zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie usług informatycznych oraz programistycznych. #mamyWizję.

Adres

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 bud B.

Kontakt

33 496 30 00 poczta@wizja.net

KRS

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł
Numer KRS: 0000374393
NIP: 547-18-37-042