Jakie konsekwencje psychologiczne ma kontrola rodziców przez dziennik elektroniczny?

Dziennik elektroniczny to szybki i bezpośredni dostęp rodzica do informacji o frekwencji i postępach dziecka w nauce oraz łatwy kontakt z wybranym nauczycielem. Jego upowszechnienie w szkołach okazało się swego rodzaju rewolucją, mającą również swoje aspekty psychologiczne.

Dziennik elektroniczny, zwany e-dziennikiem, to rodzaj dedykowanego serwisu internetowego, do którego oprócz nauczycieli, dostęp w określonym zakresie, mają również uczniowie oraz ich rodzice. W e-dzienniku dokumentowany jest zarówno
szczegółowy przebieg edukacji każdego dziecka, jak również historia komunikacji pomiędzy nauczycielami oraz rodzicami.

Sytuacja często niesie ze sobą określone aspekty psychologiczne dla wszystkich użytkowników systemu. Praktyka pokazuje, że upowszechnienie e-dzienników korzystnie wpływa na frekwencję na lekcjach, zaś świadomość że nic nie umknie uwadze rodziców silniej motywuje uczniów do nauki i minimalizuje ryzyko wagarów. Dzieci nie mają już możliwości, jak to bywało kiedyś, wprowadzenia opiekunów w błąd, ukrywania nieobecności lub złych ocen. Z punktu widzenia rodzica ważna jest nie tylko wiadomość, jaką ocenę otrzymał syn lub córka, ale też opis za co dokładanie została ona wystawiona. Dodatkowo, niektóre z e-dzienników umożliwiają porównanie, jak dziecko wypada na tle klasy. Przydatne okazują się praktyczne informacje na temat zmian planu lekcji, dni wolnych, odwołanych zajęć, czy wycieczek. 

Z punktu widzenia rodzica e-dziennik ma same zalety, zwiększając poczucie kontroli nad procesem edukacyjnym dziecka. Za pomocą komputera lub telefonu umożliwia szybki i z dowolnego miejsca dostęp do informacji o frekwencji, ocenach, zapowiedziach sprawdzianów oraz pracach domowych. Sprawia, że zakres kontroli rodzicielskiej jest zdecydowanie większy i dokładniejszy niż miało to miejsce w przypadku tradycyjnych wywiadówek oraz kontaktu telefonicznego. Wszelkie wątpliwości można szybko rozwiać poprzez bezpośredni kontakt mailowy z wychowawcą lub konkretnym nauczycielem – wszystko zostanie zapisane w systemie.

Elektroniczny obieg informacji podnosi również komfort pracy nauczycieli, zmniejszając ich
obciążenie „papierkową robotą”. Usprawnia przygotowanie informacji prezentowanych
rodzicom na wywiadówkach, a także dotyczących planowanych wydarzeń szkolnych,
zajęć pozalekcyjnych czy wycieczek.

WIZJA.NET

WizjaNet Sp. z o. o. działa od 1998 r. Zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie usług informatycznych oraz programistycznych. #mamyWizję.

Adres

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 bud B.

Kontakt

33 496 30 00 poczta@wizja.net

KRS

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł
Numer KRS: 0000374393
NIP: 547-18-37-042