Czy warto kontrolować dzieci przez dziennik elektroniczny?

E-dziennik to nowoczesne rozwiązanie, wspierające nadzór rodziców nad edukacją dzieci oraz ułatwiające kontakt z nauczycielami. Czy tego typu, szeroka kontrola ma same zalety, czy również wady?

Obowiązujące akty prawne nakładają na placówki edukacyjne obowiązek informowania rodziców o wszelkich aspektach edukacji ich dzieci. Upowszechnianie się dzienników elektronicznych zrewolucjonizowało komunikację na linii szkoła – rodzic, umożliwiając błyskawiczną wymianę informacji dotyczących frekwencji, postępów dziecka w nauce, ewentualnych problemów lub trudności oraz rozporządzeń dyrekcji i ważnych wydarzeń. Szybki i bezpośredni dostęp rodziców do informacji o przebiegu edukacji dzieci znacząco zwiększył ich kontrolę nad całym procesem.Jakie elementy przemawiają za tym, by założyć i prowadzić własną stronę internetową?

W badaniu, przeprowadzonym przez z jedną z uczelni pedagogicznych, trzy czwarte ankietowanych rodziców zadeklarowało regularne korzystanie z e-dziennika, z czego 70% przynajmniej raz w tygodniu. Najczęściej sprawdzano informacje na temat ocen cząstkowych, frekwencji dzieci na zajęciach lekcyjnych oraz prac domowych i sprawdzianów. Ponad 90% badanych postrzegała e-dziennik jako wygodne i praktyczne narzędzie, usprawniające komunikację z nauczycielami i wychowawcą.
Z punktu widzenia rodzica ważna jest nie tylko wiadomość, jaką ocenę otrzymał syn lub córka, ale też opis za co dokładanie została ona wystawiona. Dodatkowo, niektóre z e-dzienników umożliwiają porównanie, jak dziecko wypada na tle klasy. Przydatne okazują się praktyczne informacje na temat zmian planu lekcji, dni wolnych, odwołanych zajęć, czy
wycieczek. 

Pisemna wymiana informacji rodzica z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego sprawia, że obie strony mają swego rodzaju „zabezpieczenie” w postaci zapisu korespondencji w systemie. Pedagog jest w stanie udowodnić, że interweniował w danej sprawie, rodzic zaś może spokojnie, w domowym zaciszu przeanalizować omawianą kwestię. Warto przy tym pamiętać, że e-dziennik działa też w drugą stronę. Na podstawie częstotliwości logowania rodzica w systemie pozwala ocenić stopień jego zainteresowania edukacją dziecka.stronie wyników w wyszukiwarce Google. Zachęca to nowych klientów do odwiedzania witryny. Strona internetowa stanowi idealne narzędzie do prowadzenia wszystkich działań marketingowych. W tym miejscu można wejść w odpowiednią interakcję z potencjalnymi klientami oraz w lepszym stopniu zaznajomić ich z przedsiębiorstwem, z którego usług chcą skorzystać

WIZJA.NET

WizjaNet Sp. z o. o. działa od 1998 r. Zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie usług informatycznych oraz programistycznych. #mamyWizję.

Adres

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 bud B.

Kontakt

33 496 30 00 poczta@wizja.net

KRS

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł
Numer KRS: 0000374393
NIP: 547-18-37-042