Jak pomogły dzienniki elektroniczne w czasie pandemii?

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia sanitarne to wydarzenia bez precedensu w najnowszej historii. Przejście szkół w tryb nauczania online sprawiło, że rok szkolny 2020/2021 okazał się trudny nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale też nauczycieli. Z pomocą przyszli dostawcy e-dzienników, wzbogacając dostępne
platformy o nowe funkcjonalności.

Przejście szkół na zdalny a później hybrydowy tryb nauczania było dużym wyzwaniem dla całego systemu oświaty, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Wiele z wypracowanych przez lata metod okazało się nieskutecznych lub niemożliwych do realizacji w trybie online. Całkowicie zmieniła się specyfika i organizacja codziennej pracy, sposób prowadzenia lekcji, dostęp do niektórych materiałów dydaktycznych oraz kontakty na linii uczeń – nauczyciel.

Problemy te nie uszły uwadze firm informatycznych zajmujących się wdrażaniem i obsługą techniczną platform dzienników elektronicznych. Standardowe rozwiązania zaczęły być systematycznie usprawniane i rozszerzane o dodatkowe funkcje, mające za zadanie poprawić organizację i przebieg procesu zdalnego lub hybrydowego nauczania.

Nowe funkcje e-dziennika ułatwiają zdalną naukę

W tym kontekście warto wymienić chociażby rozwiązania zaproponowane przez twórców popularnego Mobidziennika. Nowe funkcjonalności pozwalają m.in. samodzielnie określać szkołom, czy statusy e-nieobecności i e-obecności będą miały wpływ na końcową frekwencję, zaś rodzice możliwość zdalnego usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach. Organizację pracy usprawniło wprowadzenie statusów „lekcja online” oraz „materiały zdalne”. Ułatwiają one uczniom i ich rodzicom orientację, czy do opanowania tematu niezbędna jest obecność na video-lekcji, czy też dostaną materiały do samodzielnej pracy.

Tworzone i na bieżąco aktualizowane są również poradniki zdalnego nauczania, zawierające praktyczne informacje na temat tworzenia planów zajęć, dokumentowania przeprowadzonych lekcji, czy efektywnego zarządzania dużą ilością korespondencji
elektronicznej z uczniami i rodzicami.

WIZJA.NET

WizjaNet Sp. z o. o. działa od 1998 r. Zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie usług informatycznych oraz programistycznych. #mamyWizję.

Adres

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 bud B.

Kontakt

33 496 30 00 poczta@wizja.net

KRS

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł
Numer KRS: 0000374393
NIP: 547-18-37-042